SVE ŠTO MORATE ZNATI O LEGALIZACIJI:


 

Postupak legalizacije se provodi prema Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama NN86/12.
Zahtjevi za legalizaciju se podnose najkasnije do 30.lipnja 2013 i nakon tog roka ne može se više podnijeti. Zahtjev a zgradu za koju je građevinski ispektor donio rješenje za uklanjanje podnosi se najkasnije do 31.prosinca 2012 i nakon tog roka ne može se više podnijeti.

Postupak legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada :

Nezakonito izgrađene zgrade čija je građevinska (bruto) površina veća od 400m2, zgrade za obavljanje isključivo poljeprivrednih djelatnosti čija građevinska ( bruto ) površina nije veća od 1000m2 i zgrade javne nabave bez obzita na njihovu površinu.

Potrebna dokumentacija:

Nezakonito izgrađena zgrada čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m2 i zgrada za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 1000m2.

Potrebna dokumentacija:

Nezakonito izgrađena zgrada čija građevinska (bruto) površina nije veća od 100 m2 i zgrada za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m2.

Potrebna dokumentacija:

Nezakonito izgrađena pomoćna zgrada u funkciji osnovne zgrade, koja ima jednu etažu i čija tlocrtna površina nije veća od 50 m2.