preloaderlogo

Stambeno poslovni kompleks zgrada Kopernikusquartier C4, Köln, Njemačka

Opis projekta

Detalji projekta

Kategorija: Izvedbeni građevinski projekt Klijent: IDK Kleinjohann GmbH & Co. KG, Köln, Njemačka Tip: Armiranobetonski nosivi sustav zidova i ploča. U našoj tvrtci izrađeni su nacrti oplate i armature za nadzemni dio kompleksa. Godina: 2022. Površina: cca. 12 000 m2