preloaderlogo

Usluge

  • Izrada glavnih projekata

  • Izrada izvedbenih projekata, planova oplate i armature

  • Izrada izvedbenih projekata za strana tržišta (Njemačka i Austrija)

  • Izrada idejnih projekata

  • Revizija projekata za područje betonskih I zidanih konstrukcija (BK)

  • Projekti racionalizacije konstrukcija

  • Projekti rekonstrukcije postojećih građevina

  • Izrade elaborata

  • Tehničko savjetovanje – konzalting

  • Stručni i projektantski nadzor