preloaderlogo

Stambeno poslovna građevina – “Malteser” – Kalker Hauptstraße 22-24, Köln, Njemačka

Opis projekta

Detalji projekta

Kategorija: Izvedbeni građevinski projekt Klijent: IDK Kleinjohann GmbH & Co. KG, Köln, Njemačka Tip: Armiranobetonski nosivi sustav zidova i ploča. U našoj tvrtci izrađeni su nacrti oplate i armature. Godina: 2019. Površina: 32 000 m2