preloaderlogo

Poslovna građevina – H2 HOTEL, Düsseldorf, Njemačka

Opis projekta

Detalji projekta

Kategorija: Izvedbeni građevinski projekt Klijent: IDK Kleinjohann GmbH & Co. KG, Köln, Njemačka Tip: Armiranobetonski nosivi sustav zidova i ploča. U našoj tvrtci izrađeni su nacrti armature. Godina: 2019. Površina: 13 575 m2