preloaderlogo

Stambeno poslovna građevina – Projekt Fashion House – Deiker Höfe Düsseldorf, Njemačka

Opis projekta

Detalji projekta

Kategorija: Izvedbeni građevinski projekt Klijent: IDK Kleinjohann GmbH & Co. KG, Köln, Njemačka Tip: Armiranobetonski nosivi sustav zidova i ploča. U našoj tvrtci izrađeni su armaturni nacrti. Godina: 2022. Površina: cca. 30 000 m2