preloaderlogo

Stambeno poslovna građevina Quartier Heidestraße GmbH, Joachimsthaler Straße 34, Berlin, Njemačka

Opis projekta

Detalji projekta

Kategorija: Izvedbeni građevinski projekt Klijent: WSK Ingenieure GmbH, Berlin, Njemačka Tip: Armiranobetonski nosivi sustav zidova i ploča. U našoj tvrtci izrađeni su nacrti oplate i armature. Godina: 2018. Trajanje: 3 Površina: cca. 175 000 m2